ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ 2610996880 kouzoudi@upartras.gr
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑ 2610996878 vtsukala@iceht.forth.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Κουζούδης έλαβε το Μάστερ Φυσικής & Επιστήμης των Υλικών και Διδακτορικό Φυσικής στο Iowa State University των ΗΠΑ το 1996 και 1998 αντίστοιχα. Εργάστηκε ως ερευνητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του University of Kentucky, to 1999 – 2000, και ως σύμβουλος τεχνολογίας στον όμιλο επιχειρήσεων “Kindred Healthcare” το 2000 – 2001. Διαθέτει μακρά εμπειρία στον σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία μαγνητοελαστικών αισθητήρων και το ερευνητικό του έργο συμπεριλαμβάνει 26 δημοσιεύσεις με 450+ αναφορές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 2 διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ. Είναι αρχισυντάκτης του επιστημονικού περιοδικού “Sensor Letters” με δείκτη απήχησης 1.0. Έχει 36 δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με 783 ετερο-αναφορές. Το όνομά του εμφανίζεται σε δυο διπλώματα ευρεσιτεχνίας σχετικά με  μαγνητο-ελαστικούς αισθητήρες με αριθ. 6.688.162 και 6.393.921 της Υπηρεσίας Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας των Η.Π.Α

Το εργαστήριο ειδικεύεται στον σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία/εφαρμογή μαγνητικών αισθητήρων για την ανίχνευση περιβαλλοντικών – χημικών - βιολογικών παραμέτρων, όπως συγκέντρωση αερίου, μέτρηση μικρών μαζών, η πίεση, η ταχύτητα ροής, η υγρασία, και η καθίζηση βιολογικών αλάτων σε διαλύματα ύδατος, ο χρόνος πήξης του αίματος, η συγκέντρωση γλυκόζης, η ανίχνευση βλαβερών οργανικών ενώσεων VOCs και ο προσδιορισμός των εσωτερικών τάσεων λόγω προσρόφησης  σε ζεολιθικά υμένια.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο βασικός εξοπλισμός του εργαστηρίου και των υπηρεσιών έρευνας που μπορούν να παρασχεθούν προς τρίτους είναι
Α) Η λειτουργία ενός μαγνητοελαστικού συντονιστή για την συνεχή καταγραφή/παρακολούθηση μαγνητοελαστικών αισθητήρων
Β) Ηλεκτρομαγνήτης 1 Tesla DC/ 0.050 T @ 50 Hz AC
Γ) Σύστημα  παραγωγής Μαγνητικών πεδίων Υψηλών Συχνοτήτων 200 – 1200 kHz
 
Επίσης ο υπεύθυνος είναι και μέλος της τριμελής επιτροπής διαχείρισης του συστήματος νανο-λιθογραφίας του πρώην Γενικού Τμήματος του Πανεπιστημίου και επομένως έχει πρόσβαση σε αυτό.
http://www.des.upatras.gr/Nanolab/welcome.html

ΕΡΓΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Baimpos, T., Gora, L., Nikolakis, V., Kouzoudis, D. “Selective detection of hazardous VOCs using zeolite/Metglas composite sensors”, (2012) Sensors and Actuators, A: Physical, 186, pp. 21-31.
 
Baimpos, T., Tsukala, V., Nikolakis, V., Kouzoudis, D., “A modified method for the calculation of the humidity adsorption stresses inside zeolite films using magnetoelastic sensors”, (2012) Sensor Letters, 10 (3-4), pp. 879-885.
 
Baimpos, T., Nikolakis, V., Kouzoudis, D., “A new method for measuring the adsorption induced stresses of zeolite films using magnetoelastic sensors”, (2012) Journal of Membrane Science, 390-391, pp. 130-140.
 
Dimogianopoulos, D.G., Mouzakis, D.E., Kouzoudis, D., “Statistical damage diagnosis in smart systems via contact-free MetGlas® sensors and stochastic non-linear modelling of system output data”, (2011) International Journal of Materials and Product Technology, 41 (1-4), pp. 39-60.
 
Bakandritsos, A., Mattheolabakis, G., Chatzikyriakos, G., Szabo, T., Tzitzios, V., Kouzoudis, D., Couris, S., Avgoustakis, K., “Doxorubicin nanocarriers based on magnetic colloids with a bio-polyelectrolyte corona and high non-linear optical response: Synthesis, characterization, and properties”, 2011, Advanced Functional Materials 21 (8) , pp. 1465-1475
 
Baimpos, T., Kouzoudis, D., Gora, L., Nikolakis, V., “Are zeolite films flexible?”, (2011) Chemistry of Materials, 23 (6), pp. 1347-1349.