ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2610-969530 angel@chemeng.upatras.gr
ΟΜ. ΚΑΘ. Π.ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 2610-969526 nikolop@chemeng.upatras.gr
ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΣΤΙΒΑΝΑΚΗΣ 2610-997514 vstivanakis@chemeng.upatras.gr
Δρ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΟΥ 2610-969528 angiechristo@upatras.gr
Δρ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 2610-969572 dkanel@chemeng.upatras.gr
ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΙΤΣΟΥ, MSc 2610-969572 mkamitsou@upatras.gr
Laboratory website: http://metlab.chemeng.upatras.gr/
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 • Αξιοποίηση βιομηχανικών-μεταλλουργικών-μεταλλευτικών παραπροϊόντων.
 • Διεργασίες: Δομικά κεραμικά. Τσιμέντα. Γεωπολυμερή. Πυροσυσσωμάτωση.
 • Πυρομεταλλουργικές διεργασίες. Αντιδράσεις μετάλλων-σκωριών.
 • Επιφανειακές, θερμικές, θερμοχημικές κατεργασίες μετάλλων.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • Υψηλές θερμοκρασίες: επαγωγικοί κλίβανοι κενού με δυνατότητα κενού/αδρανούς ατμόσφαιρας, κλίβανοι Tammann, περιστροφικοί κλίβανοι, αντιστάσεως/superkanthal κλίβανοι , έως 1750°C.
 • Προετοιμασία υλικών: εξοπλισμός,  θραύσης, άλεσης, ανάμιξης, εξωθητές.
 • Οπτική μικροσκοπία: οπτικά μικροσκόπια, interference μικροσκόπια και θερμαινόμενης τράπεζας.
 • Έλεγχος υλικών: διασταλτόμετρο, DTA, DSC, έως 1600°C, ηλεκτρική αγωγιμότητα υψηλών θερμοκρασιών, μακρο-, και μικρο- σκληρότητα, μικροτόμοι, πρέσσες, ποντεσθοστάτης, συσκευές ελέγχου τσιμέντων (Blaine κλπ).
 • Χημικές αναλύσεις: Ατομική απορρόφηση, στοιχειακοί αναλυτές (CHSN/O) and O/N, φασματοφωτόμετρα, αναλυτές αερίων IR, συσκευή titration.
 • Μηχανικές ιδιότητες: 45KN Dillon συσκευή εφελκυσμού, flexural strength ιδιοκατασκευή.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

 • Valorization of red mud in the cement and ceramic industries, General Secretariat of Research and Technology (GSRT) Greece, EPAN 12252/19-11-02, 2003-2007, 1.811.246€, with Aluminium of Greece, TITAN, AGET Heracles (Lafarge), Panagiotopoulos SA.
 • Energy Conservation and Environmental Protection in iron recycling. ESPA 2007-2013, GSRT 2011-2013, (780,00 EURO), UP, SOVEL, ELKEME
 • Co-production of High Alumina Cements and special ferroalloys produced from metallurgical wastes (liquid ferronickel slag) and domestic raw materials: GSRT, EPET II 1996-2000, (1,112,400 ECU), UP, LARCO, TITAN, S&B
 • In situ, Quick Sensing System for measurements of processes-critical components in Steelmaking Slags, European Commission, 7210-PR/271, 2001-2004, 1.454.400€, with IEHT, RWTH AACHEN, Aceralia, Acerinox, Helliniki Halyvourgia, ISQ, University of Malaga

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

«Πράσινα» τσιμέντα, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών άνθρακα
 
Δομικά κεραμικά: αξιοποίηση παραπροϊόντων και με εναπόθεση TiO2
 
Ελαφροαδρανή
 
Επιφανειακές κατεργασίες: διεργασίες FBCVD και CVD. Θερμικές κατεργασίες