ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΛΙΑΝΟΣ 2610 997513 lianos@upatras.gr
ΜΑΡΙΑ  ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 2610 997587 mantoniadou@upatras.gr
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΣΦΑΕΛΟΥ 2610 997587 sfaelou@upatras.gr
ΙΩΣΗΦ ΤΑΝΤΗΣ 2610 997587 itantis@iceht.forth.gr
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ  ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2610 965245 t.nikolakopoulou@hotmail.com
Ιστοσελίδα Εργαστηρίου (ή Ερευνητικής Ομάδας): -
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι πρόσφατες δραστηριότητες του εργαστηρίου εστιάζουν στην χρήση νανοδομημένων υλικών για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Συγκεκριμένα, το εργαστήριο έχει αναπτύξει και μελετά ηλιακά στοιχεία τρίτης γενεάς, όπως ευαισθητοποιημένες ηλιακές κυψελίδες και φωτοστοιχεία καυσίμου και γενικότερα ασχολείται με θέματα μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ή χημική ενέργεια καθώς και με θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως η φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση οργανικών ρύπων.  Το εργαστήριο συνθέτει και μελετά καινοτόμα νανοκρυσταλλικά υλικά και τα εφαρμόζει στην κατασκευή πρότυπων συσκευών.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό φασματοσκοπικού και ηλεκτροχημικού χαρακτηρισμού υλικών και όργανα μέτρησης της απόδοσης ηλιακών κυψελίδων.

ΕΡΓΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τίτλοι ερευνητικών έργων που υλοποιούνται στο ΕΕΦΦ

  • Μελέτη της φωτοηλεκτροχημικής παραγωγής υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας με υβριδικές ανόργανες-οργανικές  διατάξεις HRAKLEITOS   2010-2013     
  • Καινοτόμα υλικά για νανοκρυσταλλικές  ηλιακές κυψελίδες ΘΑΛΗΣ   2012-2015 
  • Solar-powered photoactivated fuel cells producing electricity by photocatalytically consuming water wastes  ΑΡΙΣΤΕΙΑ  Ι 
  • Επεξεργασία αποβλήτων με νανοκρυσταλλικά οξείδια μετάλλων μεταπτώσεως τροποποιημένα με αμέταλλα στοιχεία ή ευγενή μέταλλα Ελληνορουμανική Ε&Τ Συνεργασία  2012-2014  11ROM 16_5_ΕΤ 29