ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Παναγιώτης Βαφέας
(Αναπληρωτής Καθηγητής)
+30 2610 996872
+30 2610 969581
vafeas@chemeng.upatras.gr
Γεώργιος Δάσιος
(Ομότιμος Καθηγητής)
+30 2610 969580
+30 2610 969581
gdassios@chemeng.upatras.gr
Προπτυχιακοί Διπλωματικοί Φοιτητές +30 2610 969581  
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές +30 2610 969581  
Υποψήφιοι Διδάκτορες +30 2610 969581  
Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές +30 2610 969581  
     
Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: (υπό κατασκευή)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ανήκει στον Τομέα Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Σκοπός του εργαστηρίου και της ερευνητικής του ομάδας είναι να προάγει τη διδασκαλία και την έρευνα στην ανάπτυξη και ανάλυση μαθηματικών μεθόδων στα κύρια επιστημονικά πεδία μαθηματικής φυσικής. Κίνητρο αποτελεί η απαίτηση εισαγωγής ρεαλιστικών προτύπων μαθηματικής μελέτης φαινομένων άρτια συνδεδεμένων με τη σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία. Οι κύριες επιστημονικές περιοχές δραστηριοποίησης του εργαστηρίου και οι βασικοί άξονες της έρευνας, η οποία επιτελείται από το εργαστηριακό προσωπικό, περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Μερικές διαφορικές εξισώσεις με εφαρμογές σε περιοχές αιχμής της φυσικής και αναλυτικές μέθοδοι επίλυσής τους.
 • Ελλειψοειδή συστήματα με μελέτη της γεωμετρίας και εφαρμογές στη φυσική.
 • Ακτινοβολία, κυματική διάδοση και σκέδαση στην ακουστική, στον ηλεκτρομαγνητισμό, στην ελαστικότητα και στη θερμοελαστικότητα.
 • Αντίστροφα προβλήματα σκέδασης στις αντίστοιχες προαναφερθείσες φυσικές περιοχές με δημιουργία πολύπλοκων αλγορίθμων αντιστροφής.
 • Μεθόδους διαγνωστικής ιατρικής σχετικά με την εγκεφαλική δραστηριότητα με εφαρμογές στη μαγνητοεγκεφαλογραφία και στην ηλεκτροεγκεφαλογραφία.
 • Ρευστοδυναμική, έρπουσα υδροδυναμική και ηλεκτρικά ή μη–ηλεκτρικά αγώγιμα μαγνητικά ρευστά με εφαρμογές στη μαγνητορευστοδυναμική και τη φερρορευστοδυναμική.

Παράλληλα με τη μελέτη των προβλημάτων που περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες ερευνητικές περιοχές, αλλά και την ανάπτυξη νέων θεωριών, από την ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου, έχουν επίσης αναπτυχθεί συνεργασίες με επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού σε αναλυτικές, υβριδικές και αριθμητικές μεθόδους αντιμετώπισης των συγκεκριμένων φυσικών εφαρμογών.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών αποτελεί ένα διδακτικό και ερευνητικό εργαστήριο στο οποίο διεξάγονται σεμινάρια εφαρμοσμένων μαθηματικών και πραγματοποιείται έρευνα στα επιστημονικά θέματα της περιγραφής. Συνεπώς, ο βασικός ερευνητικός εξοπλισμός του και οι υπηρεσίες που ενδεχομένως παρέχονται ή μπορούν να παρασχεθούν προς τρίτους, περιλαμβάνει ποικιλία βιβλίων μαθηματικών και φυσικής τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο, υπολογιστικές μονάδες για την αριθμητική ανάλυση των αποτελεσμάτων ή τη δημιουργία ισχυρών αλγορίθμων για επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων και όλο το απαραίτητο υλικό το οποίο χρειάζεται για τη διεξαγωγή διδασκαλίας και έρευνας στην ευρύτερη περιοχή των εφαρμοσμένων μαθηματικών.

ΕΡΓΑ–ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών προάγει τη διδασκαλία και την έρευνα σε πλήθος φυσικών περιοχών των εφαρμοσμένων μαθηματικών.

Η διδασκαλία αφορά εντατικά εξαμηνιαία ερευνητικά σεμινάρια σχετικά με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου και μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, αλλά και γενικότερα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η έρευνα έχει σαν αποτέλεσμα τη παρουσίαση εργασιών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και τη δημοσίευση άρθρων σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Επίσης, στοχεύει στην αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων αιχμής στην επιστήμη και τεχνολογία μέσα από εθνικά και διεθνή προγράμματα και περιέχει διάφορα έργα, άλλα ολοκληρωμένα και άλλα σε εξέλιξη, τα οποία από το 2013 έως σήμερα είναι τα εξής:

Διπλωματικές Εργασίες

 • Σοφία Παππά 2013 (Μαθηματική Ανάλυση Προβλημάτων Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και Μαγνητοεγκεφαλογραφίας).
 • Δάφνη Γιάνναρη 2017 (Επίδραση της Γεωμετρίας του Εγκεφάλου στις Μαγνητοεγκεφαλικές Μετρήσεις).
 • Ευθαλία Πρέκα 2018 (Ανάλυση Εξάρτησης Ηλεκτροεγκεφαλικών Καταγραφών από τη Γεωμετρία του Εγκεφαλικού Ιστού).
 • Γεώργιος Παπαδημητρίου 2019 (Επίδραση Κρανιακών Μεταβολών στην Ηλεκτροεγκεφαλογραφία σε Σφαιρική Γεωμετρία).
 • Κωνσταντίνα Τσαφαρά 2020 (Σκέδαση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων Χαμηλών Συχνοτήτων στο Υπέδαφος σε Σφαιρική Γεωμετρία).
 • Διονυσία Καζίκη 2021 (Πολυστοιβαδικό Σφαιρικό Μοντέλο στο Ευθύ Πρόβλημα της Ελεκτροεγκεφαλογραφίας).

Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης

 • Ελένη Στεφανίδου 2021 (Σκέδαση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων Μαγνητικού Δίπολου Χαμηλών Συχνοτήτων από Σφαιρικά Μεταλλικά Αντικείμενα σε Περιβάλλον Χωρίς Απώλειες).

Διδακτορικές Διατριβές

 • Βασιλική–Χριστίνα Παναγιωτοπούλου 2014 (Ανάλυση της Ευστάθειας κατά την Ανάπτυξη Ελλειψοειδών Κυτταρικών Όγκων).
 • Κωνσταντία Σατραζέμη 2014 (Ηλεκτρομαγνητική Δραστηριότητα του Εγκεφάλου και Διαδικασίες Μάθησης).
 • Γεώργιος Φραγκογιάννης 2019 (Προβλήματα Συνοριακών Τιμών σε Ελλειψοειδή Γεωμετρία).
 • Δήμητρα Λαμπροπούλου 2024 (Μαθηματικές Ιδιότητες της Γραμμικής Ελαστικότητας).

Ερευνητικά Προγράμματα

 • Πρόγραμμα Κ. Καραθεοδωρής 2010–2013 (Μαθηματική και Υπολογιστική Ανάπτυξη 3–D Μοντέλων για τη Μαγνητορευστοδυναμική Ροή Μαγνητικών Ρευστών).
 • Πρόγραμμα Αριστεία 2012–2015 (Εντοπισμός Πηγών και Ανάλυση Ευστάθειας στην Ηλεκτρο–Μαγνητο–Εγκεφαλογραφία).

Στο εργαστήριο από το 2000 έως και σήμερα έχουν επιτευχθεί σημαντικές διακρίσεις, μερικές από τις οποίες συνοψίζονται πιο κάτω:

 • Συγγραφή ερευνητικού συγγράμματος 2000 (Low Frequency Scattering / Γεώργιος Δάσιος και Ralph Kleinman) και έκδοση Oxford University Press.
 • Απονομή βραβείου Ακαδημίας Αθηνών 2004 επιστημονικής δημοσίευσης (Magnetoencephalogrphy in Ellipsoidal Geometry / Γεώργιος Δάσιος και Φωτεινή Καριώτου) στο Journal of Mathematical Physics.
 • Απονομή έδρας Αριστεία (Marie Curie Chair of Excellence) 2005–2008 στον Γεώργιο Δάσιο για το Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, Cambridge.
 • Συγγραφή ερευνητικού συγγράμματος 2012 (Ellipsoidal Harmonics. Theory and Applications / Γεώργιος Δάσιος) και έκδοση Cambridge University Press.