Υπευθυνότητα
Συντονιστής Δ. Βαγενάς  (Καθ.) Σχέσεις με τη βιομηχανία και τους τοπικούς φορείς
Μέλη Ι. Δημακόπουλος (Επ. Καθ.) Επίβλεψη ιστότοπου και ψηφιακού υλικού για την προβολή του ΤΧΜ
Γ. Πασπαράκης (Αν. Καθ.) Οργάνωση σεμιναρίων - παρουσιάσεων μεταπτυχιακών φοιτητών - Σεμινάρια προσκεκλημένων ομιλιτών ΤΧΜ
Μ. Δημαρόγκωνα (Επικ. Καθ.)

Σ. Μπογοσιάν (Καθ.)

Ομάδα εθελοντών φοιτητών

Ενημερωτικό δελτίο (newsletter)
Ε. Αντωνοπούλου (Μον. ΔΥ) Υποστήριξη εκδηλώσεων TXM
Σ. Μπρόσντα (ΕΔΙΠ) Υποδοχή Πρωτοετών, Προβολή ΤΧΜ σε σχολεία, συλλόγους κ.α.
Κ. Σάντας (ΕΤΕΠ) Τεχνικός Υπεύθυνος Ιστότοπου ΤΧΜ

Επικοινωνία:

Προς όλα τα μέλη της επιτροπής: PR@chemeng.upatras.gr

Για υποψήφιους φοιτητές: info@chemeng.upatras.gr