Υπευθυνότητα
Συντονιστής Ε. Αμανατίδης (Αν. Καθ.)  
Μέλη Α. Κατσαούνης (Καθ.)  
Σ. Κέννου (Καθ.)  
Δ. Κουζούδης (Αν. Καθ.)  
Χ. Παρασκευά (Καθ.)  
Μ. Δημαρόγκωνα (Επικ. Καθ.)  
Κ. Δάσιος (Επικ. Καθ.)  
Ο. Κούλη (ΕΔΙΠ) Αέρια/Διαλύτες/Στήλες απιονισμού
Σ. Μπρόσντα (ΕΔΙΠ) Μηχανολογικά-Hλεκτρολογικά-Hλεκτρονικά
Σ. Σφήκας (ΕΔΙΠ) Είδη γενικής χρήσεως
Δ. Σωτηροπούλου (ΕΔΙΠ) Υαλικά – Πλαστικά
Μ. Τσάμη (ΕΔΙΠ) Αντιδραστήρια
Κ. Σάντας (ΕΤΕΠ) Εξοπλισμός εργαστηρίου υπολογιστών

Επικοινωνία:

Προς την Επιτροπή Αποφοίτων: lab@chemeng.upatras.gr