Υπευθυνότητα
Συντονιστής Π. Βαφέας (Αν. Καθ.)  
Μέλη Σ. Μπογοσιάν (Καθ.) Κατανομή χώρων (γραφεία – εργαστήρια)
Α. Κατσαούνης (Καθ.) Συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων
 
Ομάδα Υποστήριξης Κ. Σάντας (ΕΤΕΠ) Τεχνικός Υπεύθυνος Υπολογιστών και Δικτύων ΤΧΜ

Επικοινωνία: 

Προς όλα τα μέλη της επιτροπής: ktirio@chemeng.upatras.gr