Υπευθυνότητα
Συντονιστές

Γ. Αγγελόπουλος (Καθ.)

Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
Μέλη Ι. Δημακόπουλος (Αν. Καθ.) Υπεύθυνος διεθνών προγραμμάτων 
Δ. Σπαρτινός (Λεκτ.) Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Εκδρομών
Ε. Σταματίου (ΕΤΕΠ) Γραμματειακή Υποστήριξη

Επικοινωνία:

Προς το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης: stage@chemeng.upatras.gr