Συντονιστής Χ. Παρασκευά (Καθ.)
Μέλη Μ. Δημαρόγκωνα (Επ. Καθ.)
Δ. Σπαρτινός (Λέκτ.)
Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών
Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών

Επικοινωνία:

Προς όλα τα μέλη της επιτροπής: students@chemeng.upatras.gr