Υπευθυνότητα
Συντονιστής Κ. Δάσιος (Επ. Καθ.)  
Μέλη Δ. Βαγενάς (Καθ.)  
Γ. Αγγελόπουλος (Καθ.)  
Σ. Μπρόσντα (ΕΔΙΠ)  
Ε. Σταματίου (ΕΤΕΠ) Γραμματειακή Υποστήριξη

Επικοινωνία:

Προς το Επιτροπή Εθελοντικών Δράσεων: volunteer@chemeng.upatras.gr