Υπευθυνότητα
Συντονιστής Χ. Παρασκευά (Καθ.)  
Μέλη Δ. Βαγενάς (Καθ.)  
Δ. Ματαράς (Καθ.)  
Σ. Μπογοσιάν (Καθ.)  
Χ. Πιλίση (ΕΤΕΠ) Καταγραφή – Επεξεργασία ερωτηματολογίων αποφοίτων

Επικοινωνία:

Προς την Επιτροπή Αποφοίτων: alumni@chemeng.upatras.gr