Υπευθυνότητα
Συντονιστής Δ. Βαγενάς (Καθ.) Διαχείριση Δωρεών
Μέλη Α. Κατσαούνης (Καθ.)  
Ε. Κοτταρίδη (Μον. Διοικ. Υπάλ.) Διαχείριση Τακτικού Προϋπολογισμού 
Χ. Πιλίση (ΕΤΕΠ) Διαχείριση Πιστώσεων ΤΣΜΕΔΕ
Μ. Σύψα (ΕΤΕΠ) Διαχείριση λοιπών προγραμμάτων ΤΧΜ στον ΕΛΚΕ

Επικοινωνία:

Προς όλα τα μέλη της επιτροπής: Fin@chemeng.upatras.gr