Αποτελείται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΤΧΜ (ΟΜΕΑ) και την ομάδα υποστήριξης του έργου της ΟΜΕΑ.
  Υπευθυνότητα
Συντονιστής Σ. Πανδής (Καθ.) Πρόεδρος ΟΜΕΑ
 Μέλη       Δ. Βαγενάς (Καθ.) ΟΜΕΑ  Συγκεκριμένες υπευθυνότητες ανατίθενται από την επιτροπή
 
 Σ. Μπεμπέλης (Καθ.) ΟΜΕΑ
Ε. Αμανατίδης (Αν. Καθ.) Σύνταξη εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης (σε συνεργασία με την ΟΜ.Ε.Α.) – Επικοινωνία - Παρακολούθηση δεικτών, στατιστική ανάλυση, επικοινωνία με ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Πατρών 
Μ. Κορνάρος (Καθ.) Δείκτες εκπαιδευτικού έργου 
Μ. Δημαρόγκωνα (Επικ. Καθ.) Δείκτες Ερευνητικού Έργου 
Χ. Αλεξανδρίδου (ΕΤΕΠ) Παρακολούθηση Δεικτών, Στατιστική Ανάλυση 
Μ. Σύψα (ΕΤΕΠ) Γραμματειακή υποστήριξη

Επικοινωνία:

Προς όλα τα μέλη της επιτροπής: QA@chemeng.upatras.gr
Προς τα μέλη της ΟΜΕΑ: OMEA@chemeng.upatras.gr