Υπευθυνότητα
Συντονιστής Ι. Κούκος (Καθ.) Αναθεώρηση προγράμματος σπουδών
Μέλη     Π. Βαφέας (Αν. Καθ.) Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Ι. Δημακόπουλος (Αν. Καθ.) Πρόγραμμα εξετάσεων & επιτηρήσεων
Σ. Μπεμπέλης (Καθ.) Οδηγός σπουδών (στην Ελληνική & Αγγλική)
Μ. Κορνάρος (Καθ.) Κατανομή επικουρικού έργου
Ε. Αμανατίδης (Αν. Καθ.) Αναθεώρηση προγράμματος σπουδών
Γ. Κυριακού (Αν. Καθ.) Αναθεώρηση προγράμματος σπουδών
Σ. Πανδής (Καθ.) Αναθεώρηση προγράμματος σπουδών
Σφήκας (ΕΔΙΠ) Πρόγραμμα εξετάσεων & επιτηρήσεων
Α. Χριστοδουλίδης (Εκπρ. Φοιτητών) Πρόγραμμα εξετάσεων & επιτηρήσεων

Επικοινωνία:
 

Προς όλα τα μέλη της επιτροπής: UGrad@chemeng.upatras.gr