Αλληλεπίδραση της διπλής γραμμικής έλικας του DNA με πολυ-ηλεκτρολύτες (με εφαρμογές στη βιοϊατρική): Μοριακή μοντελοποίηση και προσομοίωση

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Chemical Technology & Applied Physical Chemistry
Επιβλέπων:
Μαυραντζάς Βλάσης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Nanomaterials & Nanotechnology (CHM_E_Γ2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Applications & Simulation of Transport Phenomena (CHM_E_A4)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Χριστοπούλου, Χριστίνα (AM: 1055961)