"Φασματοσκοπική διερεύνηση των μηχανισμών προστασίας του γραφενίου και του οξειδίου του γραφενίου απέναντι στην υποβάθμιση βαφών/χρωστικών"

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Materials Science and Technology
Επιβλέπων:
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Nanomaterials & Nanotechnology (CHM_E_Γ2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Materials for Energy Applications (CHM_E_Γ6)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Μιλτιάδης Αγγελόπουλος (AM: 1055889)
Παρατηρήσεις

Η έκθεση των έργων τέχνης σε υπεριώδες (UV) και ορατό φως με την παρουσία οξειδωτικών παραγόντων, προκαλεί αλλαγές στο χρώμα, κιτρίνισμα και ξεθώριασμα. Η συνέπεια αυτών των μηχανισμών υποβάθμισης είναι η μη-αντιστρεπτή μεταβολή των έργων τέχνης που θεωρούνται ανεκτίμητες κληρονομιές της ανθρωπότητας. Η επιλεκτική απορρόφηση του ορατού φωτός από τις βαφές καταλήγει στα αντίστοιχα χρώματά τους. Αλλά ταυτόχρονα, τα φωτόνια, ειδικά αυτά με υψηλότερη ενέργεια, μπορούν να διεγείρουν μόρια από τη θεμελιώδη κατάσταση, εκκινώντας μια σειρά από χημικές αντιδράσεις που καταλήγουν σε χρωματικές αλλαγές ή ξεθώριασμα. Σε αυτήν την εργασία, το γραφένιο και το οξείδιο του γραφενίου θα χρησιμοποιηθούν ως προστατευτικά μέσα ενάντια στη χρωματική υποβάθμιση, ενώ θα προσδιορισθούν οι μηχανισμοί προστασίας φασματοσκοπικώς, με Raman και φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού.