Μέτρηση της συγκέντρωσης και της απορρόφησης του μαύρου άνθρακα στην ατμόσφαιρα

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Process & Environmental Engineering
Επιβλέπων:
Πανδής Σπυρίδων
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Air Pollution Management (CHM_E_A6)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Molecular Spectroscopy (CHM_E_B2)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Μυρτώ Δημοπούλου (AM: 1055903)
Παρατηρήσεις

Μετρήσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο.