Συνεχής παραγωγή ατμοσφαιρικών ρύπων για ιατρικά πειράματα

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Process & Environmental Engineering
Επιβλέπων:
Πανδής Σπυρίδων
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Κατερίνα Σεϊτανίδη (AM: 1055944)
Παρατηρήσεις

Εργαστηριακή μελέτη (σχεδιασμός και ανάπτυξη αντιδραστήρα).