Φωτοηλεκτροκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Chemical Technology & Applied Physical Chemistry
Επιβλέπων:
Λιανός Παναγιώτης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Heterogeneous Catalysis (CHM_E_Β1)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Materials for Energy Applications (CHM_E_Γ6)