Φωτοηλεκτροκαταλυτική παραγωγή υπεροξειδίου του υδρογόνου

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Chemical Technology & Applied Physical Chemistry
Επιβλέπων:
Λιανός Παναγιώτης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Παρατηρήσεις

Οι παρακάτω παρατηρήσεις ισχύουν για όλα τα θέματα

  1. Εις περίπτωσιν σύμπτωσης με άλλες προτάσεις, διαφοροποίηση δύναται να προέλθει από την εξειδίκευση του αντικειμένου
  2. Παρέχεται η δυνατότητα αύξησης των θεμάτων εφόσον τούτο καταστεί αναγκαίο, καθόσον τα παραπάνω θέματα μπορούν να εξειδικευθούν σε δύο  επιμέρους υποθέματα με την ίδια επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων