Σεμινάριο τμήματος - ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε

Seminar Subject: Προκλήσεις και Προοπτικές Εξέλιξης ενός Χημικού Μηχανικού στην Επεξεργασία Αποβλήτων και εν γένει στην Προστασία του Περιβάλλοντος
Event Category: Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος (Webinars)
Speaker Name: Γεώργιος Συριόπουλος
Speakers Affiliation: Χημικός Μηχανικός, Γενικός Διευθυντής ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.
Seminar Room: Βιβλιοθήκη "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης"
Ημερομηνία: Fri, Dec 14 2018, Ώρα: 11:00 - 12:00
Abstract

Μέσω του αντικείμενου δραστηριοποίησης της εταιρείας ΣΥΡΜΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε., δίνεται η δυνατότητα γνωριμίας με τις μεθόδους επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων, αλλά και παραγωγής ενέργειας από υγρά απόβλητα βιομηχανικής εγκατάστασης.