Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος - Πλαστικά Κοτρώνης

Seminar Subject: Ο ρόλος της πλαστικής συσκευασίας στη βιομηχανία τροφίμων. Η εμπειρία της “Πλαστικά Κοτρώνης"
Event Category: Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος (Webinars)
Speaker Name: Λάζαρος Σαρώτης και Εύη Πελέκη
Speakers Affiliation: Πλαστικά Κοτρώνης
Seminar Room: XM-6 (Κτήριο Επέκτασης ΧΜ)
Ημερομηνία: Fri, Nov 01 2019, Ώρα: 13:00 - 15:00
Abstract

Ποια είναι τα στάδια παραγωγής και ελέγχου των προϊόντων στη βιομηχανία «Πλαστικά Κοτρώνης»; Ποια τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και ποιες οι απαιτήσεις κανόνων υγιεινής στο σύνολο του φάσματος διεργασιών; Ποια η συνεισφορά της πλαστικής συσκευασίας στη βιομηχανία τροφίμων και ποιες οι σύγχρονες τάσεις; Προκλήσεις και προοπτικές εξέλιξης ενός Χημικού Μηχανικού στη βιομηχανία πλαστικών.