Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βλέπετε συγκεντρωμενες όλες τις ανακοινώσεις που αφορούν τους νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022.

Στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζονται οι αντίστοιχες ανακοινώσεις για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (2020 - 2021) ώστε οι νέοι φοιτητές να λαβουν γνώση για τις διαδικασίες που έλαβαν χώρα την αντίστοιχη περισυνή περίοδο και να τις χρησιμοποιήσουν ως οδηγό.

 

 

 

The Health and Safety Committee of the Department of Chemical Engineering is responsible for the organization and the supervision of the regulation functionality of health and safety to the educational and research activities of the Department,…


 

 

There is no news or announcements to be displayed yet. Please come back soon.