Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των επιτυχόντων σε Τμήματα ή Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών μέσω της συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις

Posted on

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την υπ' αριθ. Φ253/133030/Α5/5.10.2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 4486/12.10.2020,. τ. Β') που αφορά στον καθορισμό της διαδικασίας εγγραφής των επιτυχόντων σε Τμήματα ή Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών μέσω της συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εξής.

 

Από τη Γραμματεία

Attached Files