Σεμινάρια Τμήματος (Webinars): Ιωάννης Βάκρος - Βελτιώνοντας την καταλυτική ενεργότητα μέσα από την κατανόηση των διεργασιών

Seminar Subject: Βελτιώνοντας την καταλυτική ενεργότητα μέσα από την κατανόηση των διεργασιών
Event Category: Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος (Webinars)
Speaker Name: Ιωάννης Βάκρος
Seminar Room: Αίθουσα Σεμιναρίων 1
Ημερομηνία: Thu, Jan 14 2021, Ώρα: 16:00 - 17:15
Abstract

Η ομιλία παρουσιάζει τους βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί βελτίωση της καταλυτικής δραστικότητας και αποτελεί μια σύντομη επισκόπηση των δραστηριοτήτων μου στην ετερογενή κατάλυση. Εξετάζονται διεργασίες, μεταξύ των οποίων η υδρογονοαποθείωση, η υδρογόνωση του βενζολίου, η καύση των πτητικών οργανικών ενώσεων κ.α. και παρουσιάζονται οι προσπάθειες για τη στοχευμένη βελτίωση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των χρησιμοποιούμενων καταλυτών και την ενίσχυση της καταλυτικής τους δραστικότητας.

Speakers Short CV

Ο Ιωάννης Βάκρος είναι διδάκτορας του τμήματος Χημείας του Παν. Πατρών. Η διδακτορική του έρευνα αφορούσε τη βελτίωση των καταλυτών υδρογονοεπεξεργασίας. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με αρκετές ερευνητικές ομάδες σε αντικείμενα σχετικά με περιβαλλοντικές εφαρμογές, διεπιφανειακά φαινόμενα, ηλεκτροκατάλυση και προηγμένες διεργασίες οξείδωσης. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας 55 ερευνητικών εργασιών σε ερευνητικά περιοδικά, μέλος της συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών Nanomaterials και Catalysts, κριτής σε περισσότερα από 30 επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει υπηρετήσει ως συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό επί σειρά ετών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Πελοποννήσου και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.