Σεμινάριο Τμήματος - Μαρία Δημαρόγκωνα

Seminar Subject: Δομικές μελέτες βιοκαταλυτών βιομηχανικού ενδιαφέροντος
Event Category: Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος (Webinars)
Speaker Name: Μαρία Δημαρόγκωνα
Speakers Affiliation: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Seminar Room: Βιβλιοθήκη "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης"
Ημερομηνία: Fri, Jan 22 2021, Ώρα: 12:00 - 14:00
Abstract

Τα ένζυμα είναι εξαιρετικά αποδοτικοί καταλύτες που παρουσιάζουν μεγάλη εξειδίκευση ως προς τις βιοχημικές αντιδράσεις που καταλύουν, γεγονός που τα καθιστά στόχους βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, η ραγδαία ανάπτυξη τεχνικών μοριακής βιολογίας από τα τέλη του περασμένου αιώνα επέτρεψε το σχεδιασμό και την παραγωγή βιοκαταλυτών με επιθυμητά χαρακτηριστικά. Στο σεμινάριο θα παρουσιάσω πώς η δομική ανάλυση ενζύμων που δρουν σε φυσικά και τεχνητά πολυμερή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μελετηθεί ο μηχανισμός δράσης τους. Επίσης, πώς μπορούν να σχεδιαστούν μεταλλάξεις που  αποσκοπούν στην τροποποίηση της καταλυτικής δράσης προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Δείτε το βίντεο της ομιλίας της κας Μαρίας Δημαρόγκωνα

Speakers Short CV

Η Μαρία Δημαρόγκωνα έλαβε το δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 2004. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Paris Descartes University, όπου ειδικεύτηκε στην κρυσταλλογραφία μακρομορίων. Έλαβε το διδακτορικό της το 2014 από το ΕΜΠ, πραγματοποιώντας βιοχημικές και δομικές μελέτες βιοκαταλυτών που εμπλέκονται στην αποικοδόμηση φυτικής βιομάζας. Στη συνέχεια εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΕΜΠ και στο Swedish Agricultural University (Ουψάλλα). Από το 2017, είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η έρευνα στην ομάδα της επικεντρώνεται στη χρήση κρυσταλλογραφίας ακτίνων X  για την κατανόηση θεμελιωδών σχέσεων μεταξύ δομής και λειτουργίας βιοκαταλυτών βιομηχανικού ενδιαφέροντος.