Ιωάννης Καρτσωνάκης - Multifunctional materials and structures for self-healing applications

Posted on

Ιωάννης ΚαρτσωνάκηςΣτα πλαίσια τoυ προγράμματος σεμιναρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 ο κ. Ιωάννης Καρτσωνάκης (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) έδωσε διάλεξη με τίτλο: "Multifunctional materials and structures for self-healing applications".

Ο Ιωάννης Καρτσωνάκης είναι Χημικός με  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της». Έχει Διδακτορικό στη Χημεία με αντικείμενο την προστασία κραμάτων μετάλλων από Διάβρωση, σύνθεση και χαρακτηρισμό υβριδικών οργανικών-ανόργανων επιστρώσεων καθώς επίσης και νανοδοχείων. Έχει εργαστεί σε 8 Ευρωπαϊκά και 6 Ελληνικά προγράμματα ως Χημικός Ερευνητής. Είναι συν-συγγραφέας σε 3 ευρεσιτεχνίες και έχει 61 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτή, 2 δημοσιεύσεις σε διεθνή βιβλία και 74 συνεισφορές σε πρακτικά συνεδρίων και έχει δώσει 27 ομιλίες σε διεθνή συνέδρια.

Είναι μέλος των συντακτικών ομάδων Chemistryκαι Materials στο περιοδικό Applied Sciences (ISSN 2076-3417; IF: 2.47), Κριτής Συντάκτης του Frontiers in Chemical Engineering, του Frontiers in Bioengineering and Biotechnology και του Frontiers in Materials, κριτής σε 56 διεθνή περιοδικά Έχει οργανώσει 4 ειδικές εκδόσεις ως προσκεκλημένος συντάκτης των περιοδικών Applied Sciences και Fibers.

Τα επιστημονικά του αντικείμενα εστιάζονται στη σύνθεση και χαρακτηρισμό νανοϋλικών, επιστρώσεων (πολυμερικών, ανόργανων, υβριδικών ανόργανων-οργανικών) καθώς επίσης και στη μελέτη διαβρωτικών διεργασιών σε υλικά. Τέλος, είναι:

  • εξωτερικός σύμβουλος στην Pöyry Switzerland Ltd για θέματα σχετικά με προστασία κραμμάτων μετάλλων από διάβρωση,
  • ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας ορισμένος ως αξιολογητής της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας,
  • ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας σύμβουλος ως αναθεωρητής έργων του επιστημονικού ταμείου της Δημοκρατίας της Σερβίας.

Δείτε την παρουσίαση του κ. Καρτσωνάκη