Ανδρόνικος Μπαλάσκας - Ηλεκτροχημικός χαρακτηρισμός κραμάτων αργιλίου για αεροδιαστημικές εφαρμογές και προστασία από τη διάβρωση με καινοτόμες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον

Posted on

Ανδρόνικος ΜπαλάσκαςΣτα πλαίσια τoυ προγράμματος σεμιναρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 ο Ανδρόνικος Μπαλάσκας έδωσε διάλεξη με τίτλο "Ηλεκτροχημικός χαρακτηρισμός κραμάτων αργιλίου για αεροδιαστημικές εφαρμογές και προστασία από τη διάβρωση με καινοτόμες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον".

Ο Δρ. Ανδρόνικος Μπαλάσκας έχει 18 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και το h-index του είναι 12 στο Scopus. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Υλικών στη Σχολή Χημικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ως ερευνητής. Έχει διδακτορικό από τη Σχολή Υλικών στο Κέντρο Διάβρωσης και Προστασίας του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ (Ηνωμένο Βασίλειο) καθώς και μεταδιδακτορική εμπειρία και ήταν βοηθός διδασκαλίας στο ίδιο τμήμα. Έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο από το τμήμα Χημείας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τη πειραματική εργασία να έχει πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ‘Δημόκριτος’. Είναι απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Τους τελευταίους δύο μήνες (Δεκέμβριος 2020) εργάζεται στη βιομηχανία Βερνιλάκ ως ερευνητής.

Οι ερευνητικές του δραστηριότητες αφορούν τους τομείς:  

  1. Προηγμένες και καινοτόμες ηλεκτροχημικές μεθόδους για τον χαρακτηρισμό μετάλλων και τον χαρακτηρισμό διεργασιών σε επιφάνειες/διεπιφάνειες. Ο χαρακτηρισμός συμπληρώνεται με παρατηρήσεις επιφάνειας με ηλεκτρονιακή μικροσκοπία σάρωσης με στοιχειακή ανάλυση με διασπορά ακτίνων Χ.  
  2. Προστασία μετάλλων από τη διάβρωση με καινοτόμες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον και χαρακτηρισμός.
  3. Σύνθεση νέων νανοϋλικών με χημικές μεθόδους και χαρακτηρισμός επιφάνειας και δομής με ηλεκτρονιακή μικροσκοπία σάρωσης και με ηλεκτρονιακή μικροσκοπία διέλευσης.
  4. Απόθεση οργανικών λειτουργικών επιστρώσεων σε κράματα αργιλίου για αεροδιαστημικές εφαρμογές για τη προστασία τους από τη διάβρωση και χαρακτηρισμός με προηγμένες μη-καταστροφικές ηλεκτροχημικές μεθόδους και με παρατηρήσεις επιφάνειας.

Είναι ο συγγραφέας και έχει καταθέσει δύο ερευνητικές προτάσεις για χρηματοδότηση ως κύριος ερευνητής στο Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) με συνεργάτες από τον ακαδημαϊκό και βιομηχανικό χώρο. Ήταν βοηθός διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ για τις περιόδους 2014-2015 και 2015-2016. Είναι προσκεκλημένος συντάκτης στο περιοδικό Metals (Impact Factor: 2.117) στο ειδικό τεύχος "Corrosion and Protection of Metals and Alloys and Electrochemical Evaluation". Έχει προσκληθεί σε διάλεξη από το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Χρησιμοποιεί προηγμένες και καινοτόμες ηλεκτροχημικές τεχνικές για το χαρακτηρισμό μετάλλων και χαρακτηρισμό διεργασιών σε επιφάνειες/διεπιφάνειες (ηλεκτροχημική φασματοσκοπία σύνθετης αντίστασης, ηλεκτροχημικό θόρυβο με υποβοήθηση εικόνας, τεχνική χωρισμένου κελιού, ποτενσιοδυναμική πόλωση και άλλες). Συνθέτει με χημικές μεθόδους καινοτόμους νανοπεριέκτες με εγκλωβισμένες οργανικές ουσίες που ανταποκρίνονται σε εξωτερικά ερεθίσματα. Οι νανοπεριέκτες έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν ιδιότητες ελεγχόμενης απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης ουσίας σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Επιπλέον, αποθέτει και χαρακτηρίζει πολυλειτουργικές οργανικές επιστρώσεις με νανοπεριέκτες σε μεταλλικές επιφάνειες για τη προστασία τους από τη διάβρωση.

Δείτε video της παρουσίασης του κ. Ανδρόνικου Μπαλάσκα