Διμεταλλικοί καταλύτες βασισμένοι στο Νικέλιο και τον Χαλκό για την > αναμόρφωση προϊόντων βιομάζας

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2021 - 2022
Θεματική Ενότητα:
Chemical Technology & Applied Physical Chemistry
Επιβλέπων:
Κυριακού Γεώργιος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Surface Science (CHM_E_Β3)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Heterogeneous Catalysis (CHM_E_B1)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Χελιδώνη Καλλιόπη (AM: 1060137)