Φυσικοχημικές και δομικές ιδιότητες της επιφάνειας φυλλόμορφων υλικών

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2021 - 2022
Θεματική Ενότητα:
Materials Science and Technology
Επιβλέπων:
Κέννου Στέλλα
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Surface Science (CHM_E_Β3)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Nanomaterials & Nanotechnology (CHM_E_Γ2)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Κυρίακος Σόλωνος