Μαθηματική μοντελοποίηση και εξομείωση χημικών αντιδραστήρων με ακουστική σπηλαίωση

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2021 - 2022
Θεματική Ενότητα:
Process & Environmental Engineering
Επιβλέπων:
Αρμάου Αντώνης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Process Optimization and Control (CHM_E_A2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Applications & Simulation of Transport Phenomena (CHM_E_A4)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Κόλλιας Λουκάς (AM: 1071134)
Παρατηρήσεις

Βιβλιογραφική και υπολογιστική διπλωματική, βασίζόμενη στο βιβλίο "CAVITATION REACTION ENGINEERING", by Shah, Pandit and Moholkar, Springer 1999.

Την τελευταία εικοσαετία, νέοι αντιδραστήρες έχουν αρχήσει να κατασκευάζονται. Οι αντιδραστήρες αυτοί βασίζονται στην ακουστική ή υδροδυναμική σπηλαίωση για να προκληθούν χημικές αντιδράσεις υψηλών θερμοκρασιών σε θερμοκρασία δωματίου. 

Μια βασική ερώτηση είναι αν αυτοί οι αντιδραστήρες είναι οικονομικοί σε σχέση με εναλλακτικές τεχνολογίες και αν προσαρμόζονται εύκολα σε μεταβαλόμενες συνθήκες.