Μάθημα επιλογής 1ου εξαμήνου "Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική"

Posted on

Το μάθημα "Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική"(1ο εξάμηνο), θα γίνεται ως εξής:

Τετάρτη 12-1, Αίθουσα Α4

Παρασκευή 12-14, Αίθουσα Α4