Χρήση των μαγνητοελαστικών υλικών ως αισθητήρες για την καταγραφή της μηχανικής υγείας διαφόρων άλλων υλικών

Seminar Subject: Χρήση των μαγνητοελαστικών υλικών ως αισθητήρες για την καταγραφή της μηχανικής υγείας διαφόρων άλλων υλικών
Event Category: Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος (Webinars)
Speaker Name: Δημήτρης Κουζούδης
Speakers Affiliation: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Seminar Room: Αίθουσα Σεμιναρίων 1
Ημερομηνία: Tue, Oct 26 2021, Ώρα: 14:00 - 16:00
Abstract

Στην παρούσα ομιλία θα παρουσιαστούν οι ιδιότητες μιας ειδικής κατηγορίας υλικών, των μαγνητοελαστικών υλικών, τα οποία έχουν την ιδιότητα να μετατρέπουν τις μηχανικές διεργέσεις σε μαγνητικό σήμα και έτσι είναι ιδανικοί υποψήφιοι για εφαρμογές ανίχνευσης με ανέπαφο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, θα δειχθεί πως μια ειδική κατηγορία των  μαγνητοελαστικών υλικών, τα μεταλλικά γυαλιά σε μορφή λεπτών ελασμάτων, τα οποία είναι άμορφα κράματα με βάση τον σίδηρο και το νικέλιο, μπορούν να ανιχνεύσουν την μηχανική υγεία άλλων υλικών, καταγράφοντας το φάσμα των ιδιοσυχνοτήτων τους όταν αυτά βρίσκονται σε καμπτική ταλάντωση. Η εισαγωγή ατελειών σε αυτά τα υλικά οδηγεί σε αλλαγή του φάσματος αυτού και έτσι μέσω της καταγραφής του μπορεί να επιτευχθεί έγκαιρη πρόγνωση και αποφυγή καταστροφών. 

Abstract File: perilipsi-titlos.docx
Speakers Short CV

Πληροφορίες για τον ομιλητή

https://www.chemeng.upatras.gr/el/personnel/faculty/48