Ανάλυση και βελτίωση μέσω υπερήχησης της διασποράς νανοπλακιδίων άνθρακα σε υδατικά διαλύματα

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Process & Environmental Engineering
Επιβλέπων:
Αρμάου Αντώνης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Process Optimization and Control (CHM_E_A2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Nanomaterials & Nanotechnology (CHM_E_Γ2)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Τσερπές Παναγιώτης (AM: 1068990)
Παρατηρήσεις

Η διεργασία διασποράς νανοπλακιδίων άνθρακα σε υδατικά διαλύματα παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των νανοπλακιδίων, οι οποίες έχουν την τάση να συσφαιρόνονται. Η χρήση τασιενεργών ουσιών είναι μια λύση για την μείωση αυτού του φαινομένου, αλλά είναι αργή διεργασία. Στην διπλωματική αυτή θα εξερευνηθεί η βέλτιστη χρήση υπερήχων για την επιτάχυνση της διεργασίας με σκοπό την ρύθμιση της διασποράς των νανοπλακιδίων. Αρχικά μαθηματικά μοντέλα που εξηγούν το φυσικό πρόβλημα θα δημιουργηθούν που συνδέουν την ένταση των υπερήχων με την διασπορά των νανοπλακιδίων και μετά θα αναζητήσουμε την βελτιώση της διεργασίας. Οι προτάσεις βελτίωσης της διεργασίας θα εξερευνηθούν πειραματικά μέσω συνεργασίας με το εργαστήριο Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Υλικών.