Φυσικοχημεία Πολυμερών

Seminar Subject: Φυσικοχημεία Πολυμερών
Event Category: Μαθήματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Speaker Name: κ. Γαλιώτης
Speakers Affiliation: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Seminar Room: Αίθουσα Σχεδιασμού
Ημερομηνία: Tue, Jan 25 2022, Ώρα: 09:00 - 12:00