Πειραματική και θεωρητική προσέγγιση της καταλυτικής υδρογόνωσης του CO2 σε καταλυτικές επιφάνειες Ni/Cu.

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Chemical Technology & Applied Physical Chemistry
Επιβλέπων:
Κυριακού Γεώργιος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Surface Science (CHM_E_Β3)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Heterogeneous Catalysis (CHM_E_B1)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Αλέξανδρος Μπικογιαννάκης (AM: 1069081)
Παρατηρήσεις

Σε συνεργασία με τον Αλέξανδρο Κατσαούνη