Δημιουργία και ιδιότητες ηλεκτρικών εκκενώσεων εντός υγρών διαλυμάτων

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Materials Science and Technology
Επιβλέπων:
Αμανατίδης Ελευθέριος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Nanomaterials & Nanotechnology (CHM_E_Γ2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Microelectronics Technology (CHM_E_Γ4)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ (AM: 1068961)