Παραδόθηκε κλειδί αυτοκινήτου στην Γραμματεία

Posted on

Παραδόθηκε κλειδί αυτοκινήτου  στην Γραμματεία. 

Το κλειδί το έχει ο Καθηγητής κ. Χρ. Παρασκευάς.