Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων (ΠΔ407/80)

Posted on
ΦΕΚ Δημοσίευσης
Τύπος Προκήρυξης
Θέσεις Διδασκόντων Π.Δ. 407/80
Vacancies Submission End

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 643/08.11.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε
την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023
κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/116043/Ζ2/23-9-2022 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 210/6-10-2022 απόφασης της
Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’), στα γνωστικά αντικείμενα:
Α. Στο γνωστικό αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ για τη διδασκαλία του/των μαθήματος/των:

  • Εργαστήριο Διεργασιών ΙΙ – Φυσικές Διεργασίες (CHM_846)) με μερική απασχόληση

Β. Στο γνωστικό αντικείμενο: ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ για τη διδασκαλία του/των μαθήματος/των:

  • Υγιεινή και Ασφάλεια Διεργασιών (CHM_884) με μερική απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 27 Νοεμβρίου 2022 αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να φέρουν αρίθμηση αποκλειστικά είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (η υποβολή γίνεται με έναν από τους τρεις τρόπους e-mail, usb stick, δικτυακό τόπο – cloud που δημιουργεί η Γραμματεία) και να δηλώσουν το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.

Attached Files
Attachment Size
ypeythyni-dilosi-1.doc 50 KB
ypeythyni-dilosi-2.doc 51.5 KB