Μελέτη ηλιακών μπαταριών (Θέση 2)

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2024 - 2025
Θεματική Ενότητα:
Chemical Technology & Applied Physical Chemistry
Επιβλέπων:
Λιανός Παναγιώτης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Electrochemical Processes (CHM_E_Β5)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Heterogeneous Catalysis (CHM_E_B1)