Μελέτη της τριοδικής λειτουργίας κυψελίδων καυσίμου

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2023 - 2024
Θεματική Ενότητα:
Chemical Technology & Applied Physical Chemistry
Επιβλέπων:
Κατσαούνης Αλέξανδρος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Electrochemical Processes (CHM_E_Β5)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Reactor Analysis and Design (CHM_E_Β4)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Μελέτη της τριοδικής λειτουργίας κυψελίδων καυσίμου