Ηλεκτροκαταλύτες με βάση περοβσκιτικά οξείδια ή/και μεταλλο-οργανικά πλέγματα (MOFs) για στοιχεία καυσίμου χαμηλής θερμοκρασίας

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2023 - 2024
Θεματική Ενότητα:
Chemical Technology & Applied Physical Chemistry
Επιβλέπων:
Καρανικολός Γεώργιος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Electrochemical Processes (CHM_E_Β5)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Surface Science (CHM_E_Β3)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (AM: 1060104)