Υπευθυνότητα
Συντονιστής

Π. Βαφέας (Αν. Καθ.)

Πυρασφάλεια και Αντισεισμική Προστασία
Μέλη Μ. Δημαρόγκωνα (Επ. Καθ.) Ασφάλεια Χημικών Αντιδραστηρίων
Σ. Μπογοσιάν (Καθ.) Ασφάλεια Laser και Ακτινοβολίας
Μ. Κορνάρος (Καθ.) Ασφάλεια Βιολογικών Αντιδραστηρίων
Ο. Κούλη (ΕΔΙΠ) Συντονισμός Διάθεσης Αποβλήτων
Ε. Αλεξοπούλου (ΕΔΙΠ) Σήμανση και Ενημέρωση

Επικοινωνία:

Προς όλα τα μέλη της επιτροπής: HS@chemeng.upatras.gr