Βραβεία Design Project για το Ακαδ. Έτος 2015 - 2016

Posted on

Η ομαδική εργασία (design project) γίνεται στα πλαίσια του υποχρεωτικού μαθήματος «Εργαστήριο Σχεδιασμού Εργοστασίων» (CHM_1041). Η εργασία αφορά στην σύνταξη και παρουσίαση τεχνικής έκθεσης ενός open ended προβλήματος σχεδιασμού το θέμα του οποίου αλλάζει κάθε χρόνο. Το θέμα της εφετινής εργασίας ήταν ο σχεδιασμός και η οικονομική αξιολόγηση μονάδας συνδυασμένου κύκλου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμικής ενέργειας για την ικανοποίηση των αναγκών ξενοδοχειακής μονάδας χρησιμοποιώντας φυσικό αέριο. Η μονάδα έπρεπε να βασιστεί στην αναμόρφωση του φυσικού αερίου για την παραγωγή υδρογόνου το οποίο στη συνέχεια να χρησιμοποιείται για την τροφοδότηση συστοιχίας κελιών καυσίμου στερεού οξειδίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνολικά σχηματίστηκαν 15 ομάδες εκ των οποίων τις τρεις πρώτες θέσεις κέρδισαν οι ομάδες οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω κατά σειρά.

1η (ΟΜΑΔΑ 8)

ΕΛΕΝΗ ΝΑΤΣΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΗΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

“Μέσω του εργαστηρίου σχεδιασμού εργοστασίων και κατά συνέπεια του Design Project, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να έρθουν σε άμεση επαφή με το αντικείμενο ενασχόλησης του χημικού μηχανικού. Παράλληλα, μέσω του Design Project προάγεται η ομαδικότητα και η συνεργασία των φοιτητών προσομοιάζοντας έτσι τις πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Design Project βασίστηκε τόσο στην εφαρμογή όλων των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτηθεί σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και στην άριστη συνεργασία όλων των μελών της ομάδας μας. Δουλεύοντας αρμονικά και μεθοδικά επιτεύχθηκε ο αρχικός μας στόχος.”

2η θέση (ΟΜΑΔΑ 1)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ ,ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΑΣΙΟΥ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΟΛΙΑΣ, ΜΑΝΩΛΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

“Ο σχεδιασμός εργοστασίων και το Project ήταν ένα πολύ ξεχωριστό μάθημα με μεγάλη δυσκολία και υψηλές απαιτήσεις. Ήταν η πρώτη μας ουσιαστική επαφή με τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει στη βιομηχανία ένας χημικός μηχανικός. Η αποτελεσματικότητα ομαδικής εργασίας είναι ευθέως ανάλογη της συνεργασίας των μελών και στην περίπτωσή μας υπήρξε ιδανική. Γνωριστήκαμε και δέσαμε σαν ομάδα, και αυτό είναι σίγουρα το σημαντικότερο κέρδος για όλους μας.”

3η Θέση (ΟΜΑΔΑ 14)

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΛΛΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΑΝΑΒΗ, ΚΩΣΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ, ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

“Το design project αποτέλεσε μια πολύ καλή ευκαιρία να εφαρμοστούν όλες οι διαφορετικές γνώσεις που αποκομίσθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών. Η χρήση της καινοτομίας των κελιών καυσίμου για παραγωγή ενέργειας ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο για περεταίρω ενασχόληση. Παρ ’όλη τη  συνεργασία  πέντε διαφορετικών ατόμων, η συστηματική δουλειά και η ομαδική συνεργασία έφερε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.”