Το δίπλωμα του ΤΧΜ/ΠΠ λαμβάνει Διεθνή Πιστοποίηση

Posted on

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών γίνεται από εφέτος το πρώτο Τμήμα ελληνικού Πανεπιστημίου του οποίου το Δίπλωμα, μετά από μακρόχρονη και πολυεπίπεδη αξιολόγηση, λαμβάνει Διεθνή Πιστοποίηση στο επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων από ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό ως Integrated Master of Engineering (MEng). Το επίπεδο αυτό, σύμφωνα με τη διαδικασία της Μπολόνια, συμπεριλαμβάνει τον πρώτο και τον δεύτερο (μεταπτυχιακό) κύκλο σπουδών (master).

Συγκεκριμένα, η πιστοποίηση έγινε από το Institution of Chemical Engineers (IChemE), τον παλαιότερο έγκυρο, μη κερδοσκοπικό, οργανισμό Χημικής Μηχανικής στον κόσμο, με μια διαδικασία που βασίζεται στα Μαθησιακά Αποτελέσματα. Η διαδικασία πιστοποίησης κράτησε περισσότερο από δύο χρόνια και περιλάμβανε ενδελεχή εξέταση του περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών, των θεμάτων των εξετάσεων όλων των μαθημάτων των τελευταίων δύο ετών με τις λύσεις τους όπως και την εξέταση αντιπροσωπευτικών Εργασιών Σχεδιασμού (Design Project) και Διπλωματικών Εργασιών. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την επιτόπια επίσκεψη διεθνούς επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους πανεπιστημίων και της βιομηχανίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, η πιστοποίηση του IChemE επιφέρει επιπλέον την απονομή τής πιστοποίησης του σήματος ποιότητας “EURACE (EURopean ACcredited Engineer)” της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αυτόματη απονομή του τίτλου “Chartered Engineer” στους αποφοίτους μας.

Με τη διαδικασία αυτή, το Τμήμα Χημικών Μηχανικών απέδειξε εμπράκτως ότι το Δίπλωμα το οποίο απονέμεται από τα ελληνικά πολυτεχνεία και τις πολυτεχνικές σχολές δεν αποτελεί «Master» μόνο στα χαρτιά, αλλά στέκεται στο ίδιο επίπεδο με τα πτυχία των καλύτερων πανεπιστημίων διεθνώς, εξασφαλίζει επαγγελματικά δικαιώματα και δίνει προοπτικές διάκρισης στους αποφοίτους μας. Και, βέβαια, είναι μια ακόμη επιβεβαίωση για το υψηλό, διεθνώς ανταγωνιστικό επίπεδο στο οποίο λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Πατρών.