Ομάδες Εθελοντικών Δράσεων Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Posted on

"Η ενασχόληση με τον εθελοντισμό είναι μία απλή αλλά ταυτόχρονα και σύνθετη διαδικασία. Μερικές φορές  προκύπτει γιατί απλά ένας φίλος ή γνωστός μας το ζήτησε. Άλλες φορές επιθυμούμε να ικανοποιήσουμε μία δική μας εσωτερική ανάγκη ή επιθυμούμε την ενασχόλησή μας με συγκεκριμένους φορείς και αντικείμενα δράσης.  Και κάποιες  άλλες φορές μπορεί να μας εμπνέει μια ομάδα εργασίας ή μπορεί να θέλουμε να βρούμε μια ευκαιρία να ασχοληθούμε με κάτι κοντινό στην ηλικία μας ή στο επίπεδο των δεξιοτήτων μας."

Η συμμετοχή στις ομάδες εθελοντικών δράσεων αφενός είναι το όχημα για να προσφέρουμε έργο στο Τμήμα που το έχει ανάγκη, αφετέρου γεμίζει και τους ίδιους τους εθελοντές με αυτό που τους στερεί η καθημερινότητά τους: τη χαρά της δημιουργικότητας και την αίσθηση ότι η κάθε ημέρα έχει ουσία. Ο καθένας μας μπορεί να διαθέσει έστω και λίγο από τον ελεύθερο χρόνο μας, για κάτι που μας ενδιαφέρει.

Χρόνος, ενέργεια, όραμα. Αν έχετε έστω και λίγο από τα παραπάνω συστατικά, μπορείτε να τα διαθέσετε στις εθελοντικές ομάδες εθελοντικών δράσεων του Τμήματος που ακολουθούν, και χρειάζονται εθελοντικά χέρια και αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά, χαρίζοντάς σας ανεκτίμητες εμπειρίες.

Ομάδες Εθελοντικών Δράσεων:

  1. Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών
  2. Σύνταξης Ενημερωτικού Δελτίου του Τμήματος (@ChemEngUP Newsletter)
  3. Επικοινωνίας με απόφοιτους και χορηγιών
  4. Βιβλιοθήκης Τμήματος
  5. Υπολογιστικού Κέντρου Τμήματος
  6. Περιβάλλοντος

Όλες οι ομάδες θα στεγάζονται σε δικό τους χώρο (Γραφείο Εθελοντισμού). Ιδέες για τη δημιουργία και άλλων ομάδων είναι επιθυμητές. Μπορείτε να δηλώνετε τη συμμετοχή σας στον κ. Στιβανάκη ή στην κα Σταματίου (2ος όροφος). Ειδικά για την ομάδα υποδοχής πρωτοετών φοιτητών οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να γίνουν μέχρι τις 25/9/2017.