Ο ρόλος των αμινών στο σχηματισμό και τη δομή οργανικών ατμοσφαιρικών νανοσωματιδίω

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2019 - 2020
Θεματική Ενότητα:
Process & Environmental Engineering
Επιβλέπων:
Μαυραντζάς Βλάσης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Air Pollution Management (CHM_E_A6)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Applications & Simulation of Transport Phenomena (CHM_E_A4)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Παναγιώτης Καργάδος-Μαλλούχος (AM: 1047599)