Κατασκευή πολυμερικών μικροδομών με τη χρήση ηλεκτρονικής λιθογραφίας

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2019 - 2020
Θεματική Ενότητα:
Materials Science and Technology
Επιβλέπων:
Κουζούδης Δημήτρης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Microelectronics Technology (CHM_E_Γ4)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Materials for Energy Applications (CHM_E_Γ6)