Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση ρύπων

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2019 - 2020
Θεματική Ενότητα:
Chemical Technology & Applied Physical Chemistry
Επιβλέπων:
Κονταρίδης Δημήτριος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Molecular Spectroscopy (CHM_E_B2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Heterogeneous Catalysis (CHM_E_Β1)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Δέσποινα Σκέμπι (AM: 1047645)