ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΗΣ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2019 - 2020
Θεματική Ενότητα:
Process & Environmental Engineering
Επιβλέπων:
Κούκος Ιωάννης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Process Optimization and Control (CHM_E_A2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Production & Shaping of Industrial Materials (CHM_E_Γ1)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Θ. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ